ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနကြန္ရက္ ေပၚေပါက္လာပံု အက်ဥ္း

ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Center of Law and Democracy, International Media Support တို႔မွ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၅.၅.၂၀၁၃) ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မီဒီယာကို စိတ္၀င္စားေသာ ေရွ႕ေနမ်ား ကို ဖိတ္ၾကားကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၁၃.၇.၁၄) ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြး ပြဲမွ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီကို အဖြဲ႔၀င္ (၆) ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႔၀င္ (၉) ဦးထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြ႔ဲစည္းကာ ကြန္ရက္ ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ စည္းရံုး ခဲ့ၾကပါသည္။ (၁.၄.၁၅) ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေန ကြန္ရက္ ညီလာခံကို က်င္းပၿပီး ထိုအခမ္းအနားမွ အသင္းဖြဲ႔စည္းပံုကို အတည္ျပဳကာ အမွဳေဆာင္ (၁၅) ဦးပါ၀င္ေသာ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေန ကြန္ရက္ကို ဖြဲ႔စည့္ခဲ့ၾကပါသည္။
image-1.jpg

ဘိုကေလးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေနလူထုအား ဥပေဒ အသိပညာေပး သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

ျမန္မာမီဒီယာ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ ဧရာ၀တီတိုင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေနလူထုအား ဥပေဒ အသိပညာေပး သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

ဆက္ရန္

image-2.jpg

စီဘူးေၾကျငာစာတမ္း ျပဳစုခဲ့စဥ္

ျမန္မာမီဒီယာ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ မနီလာၿမိဳ႕ရွိ စီဘူးကမ္းေျခတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား ေဆြးေႏြးၿပီး စီဘူး ေၾကျငာစာတမ္း ျပဳစုခဲ့စဥ္

ဆက္ရန္

image-3.jpg

မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ျမန္မာမီဒီယာ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားအား မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ဆက္ရန္

The Law

-- သတင္းမီဒီယာဥပေဒ

-- ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒ

-- ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ

-- အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒ

» အျပည့္အစံု ဖတ္ရန္
media_law

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးေတာ္၏ ရာဇဝတ္ၾကီးမွဳအမွတ္ ၂၃၆ /၂၀၁၆ တြင္ တရားလို ဒုရဲမွဴးေသာင္းစိန္ ႏွင့္ ေဒါက္တာျမတ္နုခိုင္ အမွဳတြင္ စြပ္စြဲခံရသူ ေဒါက္တာျမတ္နုခိုင္အတြက္ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္ ၊ေဒၚသႏၱာေအာင္၊ ေဒၚ ဇင္မာဦး တို႔က လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အမွဳမွာ (၂၉.၁၂.၂၀၁၄) ေန႔က ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စု ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ ဗပာုိလမ္းေထာင့္ရွိတရုတ္ နိုင္ငံသံရံုးအနီးတြင္ ကိုေနမ်ိဳးဇင္ ၊ ကိုသန္းေဆြ ၊ ကိုတင္ထြဋ္ပိုင္၊ ေဒၚျမတ္နု ၊ေနာ္အုန္းလွ ၊ေဒၚစိန္ေထြး ႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္တို႔ဦးေဆာင္သည့္ လူအင္အား (၁၀၀) ဦးခန္႔သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈) အရ တရားစြဲဆို အေရးယူခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အမွဳအား (၃၁.၃.၂၀၁၆) ေန႔တြင္ ရံုးေတာ္မွ ေဒါက္တာျမတ္နုခိုင္အား ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ေၾကာင္း မေတြ႕ရွိသျဖင့္ ျပစ္မွဳဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၅ (၁) အရ အမွဳမွ အျပီးအျပတ္ လႊတ္ခဲ့ပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးေတာ္၏ ရာဇဝတ္ၾကီးမွဳအမွတ္ ၂၃၇ /၂၀၁၆ တြင္ တရားလို ဒုရဲမွဴးေသာင္းစိန္ ႏွင့္ ေဒါက္တာျမတ္နုခိုင္ အမွဳတြင္ စြပ္စြဲခံရသူ ေဒါက္တာျမတ္နုခိုင္အတြက္ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္ ၊ေဒၚသႏၱာေအာင္၊ ေဒၚ ဇင္မာဦး တို႔က လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အမွဳမွာ (၂၉.၁၂.၂၀၁၄) ေန႔က ဗပာိုလမ္းအတုိင္းေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ လူစုလူေဝးတစ္စုသည္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္းႏွင့္ ဗပာုိလမ္းသို႔ ခ်ီတက္လာၿပီး ကြယ္လြန္သူ ေဒၚခင္ဝင္း အတြက္ ရည္စူး၍ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ ခ်ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ျပစ္မွဳဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၄/ ၃၅၃/ ၁၄၇/ ၁၄၉/ ၁၅၂/၅၀၅(ခ) တို႔ အရ အေရးယူခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အမွဳအား (၃၁.၃.၂၀၁၆) ေန႔တြင္ ေဒါက္တာျမတ္နုခိုင္ အား ျပစ္မွဳဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၇ အရ အျပစ္က်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႕ရသျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ (၁) ႏွစ္တိတိ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ ခဲ့ပါသည္။

တိုက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ရာဇဝတ္ၾကီးမွဳ အမွတ္ (၉၈ ) တြင္ တရားလို ဦးစိုးသန္း ႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူ ေအာင္ဇင္ျဖိဳး (ခ) ေအာင္မင္း အမွဳတြင္ စြပ္စြဲခံရသူ အတြက္ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ ေဒၚေအးေအးသက္က လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။

အမွဳမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၊ဗပာုိေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ေရးမွ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိသည္ကို မိမိဘာသာ လုပ္ၾကံဖန္တီး ၍ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေအာင္ဇင္ အမည္ျဖင့္ (၅.၁၁.၂၀၁၅) ရက္ေန႔ ည (၂၀း၂၁) အခ်ိန္တြင္ ဝါဒျဖန္႔ေဝျခင္းကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိ ရသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုကို အသံုးျပဳ၍ အသေရဖ်က္ခဲ့သူ ေအာင္ဇင္ျဖိဳးကို အေရးယူေပးပါရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးစိုးသန္းက (၁.၂.၂၀၁၆) ေန႔တြင္ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄(ဃ) အရ အေရးယူေပးရန္ တိုင္တန္းေသာအမွဳ ျဖစ္ပါသည္ ။ အဆုိပါ အမွဳမွာ ဆက္လက္စစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

Working Days
Monday-Friday
9:00 AM- 5:00 PM
Our Location
No.91, 1st fl, 39 street, Lower Block,
Kyauktada Tsp, Yangon, Myanmar.
info@myanmarmedialawyers.org secretary@myanmarmedialawyers.org president@myanmarmedialawyers.org

Contact
(+95) 9 453 890 792
(+95) 9 795 586 316
(+95) 9 772 795 241
(+95) 9 43 144 614
(+95) 9 421 074 602